Share |

Digitaal clubblad

LRB lid
Aanmelden
Afmelden

Advertentie

De Leidse ReddingsBrigade op Facebook De Leidse ReddingsBrigade op Twitter De Leidse ReddingsBrigade op Google+ De Leidse ReddingsBrigade op YouTube

ANBI gegevens

Algemene Gegevens

Naam: Leidse Reddingsbrigade, ofwel de Leidse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen
RSIN:803698732
Beschrijving van de doelstelling:

De Leidse Reddingsbrigade probeert het aantal verdrinkingen zo veel mogelijk tegen te gaan door het geven van verschillende (zwem) opleidingen en door het bewaken op de Kaag en bij evenementen. Tevens huisvest en bemand de Leidse Reddingsbrigade een van de Nationale Rampenvloot (NRV)-Eenheden. Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.


Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Continuering van de huidige activiteiten;
  • het opleiden van nieuwe reddens en eerste hulpverleners;
  • het gevens van zwemlessen in Leiden;
  • het opleiden van kaderleden voor de bij 2 en 3 genoemde activiteiten;
  • waterrampenbestrijdingsteam oprichten en inzetgereed houden tbv Reddingsbrigade Nederland & Nationale Rampenvloot
  • Opzetten EHAD wedstrijdteam;
  • Groei mbt de zwemmers;
  • Het werven en behouden van nieuwe en toekomstige leden, vrijwilligers en hulpverleners.

Adressen:
Postadres:
Leidse Reddingsbrigade
Postbus 599
2300 AN  Leiden

Bezoekadres:
Clubhuis 'De Klos'
Van Beuningenlaan tegenover 24
2334 CC  Leiden
Telefoonnummer: 071 - 515 66 72
De openingstijden van ons clubhuis zijn vrijdag van 20.30-23:00.

LRB botenloods
Zijlstroom 73 
2353 NN  Leiderdorp
Bezoek mogelijk op afspraak. 

Het bestuur

Voorzitter: Rob Hogendorp
Secretaris: Marieke van Vegten
Penningmeester: Michel Boom
2de penningmeester: Jeffrey Veldt
Algemeen lid: Geerte Sierat
Algemeen lid: Maarten Kluts
Algemeen lid: Rianne Meijer
Algemeen lid: Edwin Stuifzand
Algemeen lid: vacature

Het bestuur is te bereiken op bestuur@lrb.nu, overige contactgegevens zijn te vinden op http://www.lrb.nu/contact

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten, zowel vanuit het bestuur, commissies, als vanuit de werkgroepen worden door vrijwilligers uitgevoerd en zij ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Kosten welke ten behoeven van de vereniging worden gemaakt mogen gedeclareerd worden.  

Financiele verantwoording & actueel verslag activiteiten

Voor de financiele verantwoording en een actueel verslag van de uitgeoegende activiteiten verwijzen we u graag naar onze jaarverslagen.

Jaarverslagen

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Het opleiden van nieuwe redders en eerste hulpverleners;